Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kultuuriranits muutub poole miljoni euro võrra raskemaks

01.11.2022 10:13

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel loodi 2022. aasta alguses uus toetusmeede: Kultuuriranitsa programm. Programm aitab tagada igale põhikooliõpilasele võimaluse saada kultuurielamus, sõltumata perekonna rahalistest võimalustest, elukohast või kooli võimekusest. 2023. aastal kasvab programmi eelarve poole miljoni euro võrra.

„Kõigil lastel on õigus saada osa kultuurielust, mis aitab neil kasvada loovateks ja mitmekülgseteks inimesteks. Paraku pole kõigil peredel selleks rahalist võimalust, mitmekordselt ebavõrdsemas seisus on kultuuriasutustest kaugemal elavad lapsed,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

„Kultuuriranits võimaldab külastada kooliõppe osana teatrit, kino, muuseumi, kontserti või muid kultuuriüritusi, mis on seotud ainekavaga. Senisest poole miljoni euro võrra suurem toetus aitab koolidel käia veelgi rohkemates ja kaugemates kultuuriasutustes ning valida senisest mitmekülgsemat kultuuriprogrammi. Soovin järgmistel aastatel toetussummat veelgi suurendada,“ lisas minister.

Programmi eelarve on 2023. aastal kokku 1,5 miljonit eurot, mida saavad kasutada kõik era-, riigi- ja munitsipaalkoolid. Toetuse jaotamisel võetakse arvesse ka hajaasustuse koefitsienti – keskustest kaugemal asuvad koolid saavad õpilase kohta suurema summa. Raha võib kasutada nii kultuuriasutuste ja -ürituste piletite ostmiseks ning eriprogrammide tellimiseks kui ka sõidukuludeks. 

Koolid Kultuuriministeeriumile ega Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse saamiseks taotlusi esitama ei pea, raha eraldatakse neile riigieelarvega. Munitsipaalkoolide õpilaste toetus on eraldatud kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu üldharidustoetuse osana ning raha kasutamist korraldab kohalik omavalitsus ise. Riigi- ja erakoolide õpilaste osa tuleb tegevustoetusena Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Samuti ei nõua ministeeriumid eraldatud toetuse kohta kuludokumente. 

Rohkem infot Kultuuriranitsa programmi kohta leiab Kultuuriministeeriumi veebilehelt

Foto: Pexels / Anastasia Shuraeva