Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kultuuriministeerium kaasrahastab Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projekte

18.10.2023 13:41

Kultuuriministeerium kaasrahastab kokku kuni 100 000 euroga Euroopa Liidu Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projekte, et aidata kaasa kultuuri rahvusvahelistumisele ning kultuuriasutuste jätkusuutlike väliskontaktide loomisele. Kaasrahastuse taotlusvoor on avatud 8. novembrini 2023.

Taotlusvoorust toetatakse Euroopa Liidu programmi Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks. Mitmeaastaste projektide puhul toetatakse ainult 2023. aastal toimuvaid tegevusi.

Toetust võivad taotleda era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused. Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot. Toetuse abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 kuni 31. detsember 2023.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

  • projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
  • taotleja professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
  • projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
  • projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
  • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Loov Euroopa aitab suurendada kultuuri- ja loomesektori konkurentsivõimet, edendada innovatsiooni ning jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui ka mujal.

Rohkem infot leiab Kultuuriministeeriumi kodulehelt.