Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Konverentsikutsung: “Milleks teater? Teatri funktsioonid 21. sajandil”

02.05.2017 09:48

7.-8. septembril 2017 toimub Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala 25. sünnipäevale pühendatud konverents "Milleks teater? Teatri funktsioonid 21. sajandil". Teatriteaduse õppetool ning Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus kutsuvad esitama ettepanekuid ettekanneteks.

Teatrist rääkides keskendutakse sageli kahele erinevale mõjukategooriale: teater kui kunstielamuse pakkuja või teater kui sotsiaalne agent. Esimesel juhul nähakse lavastust autonoomse kunstiteosena, mille esmane väärtus on kunstiline kvaliteet. Teisel juhul nähakse teatrit ühiskonna peegli ja ajastu lühikroonikana, millelt muu hulgas oodatakse aktiivset sekkumist ühiskondlikult aktuaalsete küsimuste lahendamisse. Teater on alati paiknenud kunsti- ja sotsiaalse sfääri piiril, kaldudes kord rohkem ühele, kord teisele poole – eneseküllane „kunst kunsti pärast“ ja levinud arusaamu dekonstrueeriv poliitiline teater tegutsevad paralleelselt. Ajal, mil ühiskonnas on tunda killustumist, poliitilist ärevust ning räägitakse tõejärgsusest ja alternatiivsetest faktidest, vajavad värsket mõtestamist ka teatrikunsti positsioon ja funktsioonid ühiskonnas. Samas on kohane mõtestada tulevikku vaatavalt ka teatriteadlaste ja -teaduse ees seisvaid uusi väljakutseid. 

Konverents „Milleks teater? Teatri funktsioonid 21. sajandil“ ootab arutlema teatri rollide, mõju ja võimaluste üle ning ootab ettekandeid järgmistel teemadel:

● Kuidas teater ühiskonda mõjutab ja sellega suhestub?
● Kuidas teater kujutab ja konstrueerib ajalugu ning identiteete?
● Teater ja publik – vastastikmõjud ja muutunud suhted.
● Kuidas mõõta ja hinnata teatri mõju?
● Mis ja kuidas mõjutab vaataja teatrikogemust?
● Millised on teatri ja (kultuuri)poliitika suhted?
● Millised on teatrikriitika ja -teaduse funktsioonid 21. sajandil?
● Milleks meile teater 21. sajandil?

Konverents toimub 7.-8. septembril, Draama festivali ajal Tartu Ülikooli kultuurteaduste ja kunstide instituudis (Ülikooli 16-109). Esimesel päeval on töökeeleks eesti ja teisel päeval inglise keel. Palume kuni 20-minutiliste ettekannete lühitutvustused (kuni 300 sõna) saata hiljemalt 19. juuniks konverentsi korraldaja Liisa Poolile aadressil [email protected].

Rohkem infot:

Anneli Saro ([email protected]),
Tartu Ülikooli teatriteaduse professor

Hedi-Liis Toome ([email protected]),
Eesti Teatriuurijate ja –kriitikute Ühenduse esinaine

Liisa Pool ([email protected]),
Tartu Ülikooli teatriteaduse magistrant