Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kiri Eesti Teatriliidult kultuurilehe Sirp asjus

18.11.2013 15:51

18. november 2013

Eesti Vabariigi kultuuriminister                                           
EV Kultuuriministeerium

Eesti Teatriliidult
Seoses kultuurilehega „Sirp”

Lugupeetud härra minister Rein Lang

Peame vajalikuks  korraldada  Kultuuriministeeriumi, SA Kultuurileht nõukogu ja kõigi loomeliitude esindajate kohtumine, kus arutataks ja võetaks arvesse asjassepuutuvate osapoolte seisukohti kultuurilehes „Sirp” toimunud ümberkorralduste, nende tegemise viisi ja vajalikkuse kohta.   

Samuti peame oluliseks korraldada kiiremas korras konkurss „Sirbi” peatoimetaja kohale.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ajalehe „Sirp” näol pole tegemist eraväljaandega, vaid Eesti ainsa riiklikult toetatava kultuuri-alase nädalalehega, millel on üle poole sajandi olnud oluline roll eesti rahvusliku kultuurivälja hoidmisel ja kujundamisel.  

Ain Lutsepp
Eesti Teatriliidu esimees