Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kaarel Ird ja tema aeg

05.11.2009 11:36

Käesoleva aasta 27. augustil möödus 100 aastat legendaarse teatrimehe, sõnaka publitsisti, osava teatripoliitiku ja viimasel ajal palju ambivalentseid hinnanguid pälvinud Kaarel Irdi sünnist. Selle tähtpäeva märkimiseks korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv koostöös Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooliga 13. novembril algusega kell 12 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42, Tartu) konverentsi "Kaarel Ird ja tema aeg".

Konverentsi eesmärgiks on sine ira et studio analüüsida nii Irdi aega kui ka Irdi elu ja tegevust oma ajas. Avaistung keskendub nõukogude-aegsele kultuurielule, võttes vaatluse alla nii tollase honoraripoliitika (Eve Annuk), parteilise tsensuuri (Tiiu Kreegipuu) kui ka 1960.–1970. aastate teatriuuenduse ning selle mõtestamise sünkroonkriitikas (Luule Epner).
Konverentsi teise poole temaatika keskendub Kaarel Irdile. Juttu tuleb Irdi repertuaaripoliitikast, Irdi ja teatriuuenduse seostest, Irdi arhiivist, tema paradoksaalsest ja vasturääkivustest tulvil isiksusest jpm. Sõna võtavad Ülo Tonts, Tiina Saluvere ja Jaak Viller. Konverentsi lõpetavad Lea Tormise ja Kalju Komissarovi isiklikumat laadi meenutused Kaarel Irdist.

Konverentsile järgneb filmiõhtu, kus saab näha-kuulda kõnelemas Kaarel Irdi ennast. Näitame unikaalseid filmikaadreid ERR arhiivist.

Samal päeval avatakse Kirjandusmuuseumi saalis EKLA-s asuval Irdi isikuarhiivil põhinev näitus (koostaja Tiina Saluvere), kus on võimalik näha Irdi originaalkäsikirju, kirjavahetusi, fotosid jm ajastuomast dokumentaalmaterjali.

Kõik huvilised on oodatud!

Üritust toetavad:
Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvusringhääling

Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv
Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool