Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

In memoriam Ants Järv

20.03.2019 11:03

Ants Järv

(15. XII 1928 – 13. III 2019)

Meie seast on lahkunud kirjandus- ja teatriuurija, kauaaegne õpetaja ja Tartu Ülikooli õppejõud Ants Järv. 1950. aastast peale kuni 1970ndate lõpuni õpetas ta eesti keelt ja kirjandust toonases Tartu 1. Keskkoolis, mis praegu kannab taas Treffneri gümnaasiumi nime. Varakult hakkas ta avaldama kirjandusarvustusi ja artikleid, 1960. aastail alustas ka teatrikriitikuna, ning süvenes eesti kirjanduse ja teatri probleemidesse uurijana. Nii oli loomulik, et ta kutsuti õpetama ka Tartu Ülikooli, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedrisse, kus ta töötas kuni 1997. aastani. Ta oli pühendunud pedagoog, kes ei piirdunud õpetamisega klassis ja auditooriumis, vaid koostas õppematerjale, kirjutas õpikuid kõrgkoolidele („Eesti lastekirjandus”, 1989 jt) ning oli paljude keskkooli kirjandusõpikute kaasautor. Ants Järv oli ka ülevaateteose „Eesti kirjanduslugu” (2001) üks autoreid. 

Ants Järv uuris eeskätt eesti dramaturgia ning lastekirjanduse ajalugu. Tema kandidaadiväitekiri käsitles August Kitzbergi draamaloomingu retseptsiooni teatris ja kriitikas. Kitzbergi-huvi viljaks on raamatud “”Libahunt” teatris ja kriitikas” (1979) ning "August Kitzbergi „Tuulte pöörises” 100" (2006). Juba 1970. aastatel asus ta koguma materjale väliseestlaste teatrielu kohta ning niipea kui piirid avanesid, rajatagust teatritegevust lähemalt uurima. Nii valmis mahukas ja usaldusväärne ülevaade "Väliseesti teater. Väliseesti seltsi- ja teatritegevuse põhijooni" (2009). Viimati nimetatud raamatu andis välja Vanemuise Selts, mille taasasutajaid 1994. aastal oli ka Ants Järv. Tema sulest ilmusid seltsi väljaandel veel ülevaated Lydia Koidulast (2000) ja Karl Menningust (2011).

Ants Järv edendas ja ühtlasi uuris Soome ja Eesti kultuurisuhteid. 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate algupoolel õpetas ta eesti keelt ja kultuuri ka Soomes, Turu ja Helsingi ülikoolides. Ta oli Soome Kirjanduse Seltsi ja Elias Lönnroti Seltsi liige. Sellest huvisuunast annavad tunnistust arvukad artiklid nii Eesti kui ka Soome teaduslikes väljaannetes.

Ants Järve tööpäev uurijana ja õpetajana kesk- ja ülikoolis oli pikk. Õpilased mäletavad teda nõudliku ja asjatundliku õppejõuna. Tema loengud algasid tavaliselt kohe hommikul – varane aeg sobis talle. Neis ei puudunud teatraalsed jooned; küllap oleks ta oma madala kõlava häälega sobinud esinema lavalegi. Aga ülikooliski innustasid Ants Järve loengud eesti teatri ning draama ajaloost paljusid teatriga tegelema. Oli üsna loomulik, et kui Tartu Ülikoolis 1992. aastal loodi teatriteaduse eriala, sai Ants Järvest üks uue eriala alusepanijaid ning esimesi õppejõude. Tema õpilased ja õpilaste õpilased jäävad teda tänulikult mäletama.

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus