Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Ilmus “Eesti teatristatistika 2009”

12.10.2010 12:06

On ilmunud kogumik “Eesti teatristatistika 2009”. Kogumiku väljaandja on Eesti Teatri Agentuur koostöös Kultuuriministeeriumi ja Eesti teatritega. Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast, sel korral on kaasatud 28 etendusasutust: 1 avalik-õiguslik teater, 4 riigiteatrit, 4 riigi osalusega sihtasutust, 4 munitsipaalteatrit ning 13 erateatrit ja 2 tantsuagentuuri. Statistikasse kaasatud teatritest 23 said 2009. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest tegevustoetust.

Kogumik on jaotatud kolme peatükki: repertuaaristatistika, etendustegevuse ja külastatavuse statistika ning majandusstatistika.

Endiselt tehakse Eestis kõige enam sõnalavastusi (53% 2009. aasta uuslavastustest), siia lisanduvad veel lastelavastused (21%), mis samuti enamikus sõnalavastused. Nii muusika- kui tantsulavastused moodustavad kumbki umbes kümnendiku uuslavastustest. 2009. aasta jätkus eestlaste omadramaturgia lembus: 47% sõna- ja lastelavastustest olid Eesti päritoluga. Välisautorite osas jätkub anglo-ameerika kirjanduse eelistamine – neljandik kogu repertuaarist. Järgnevad vene (13%) ja prantsuse (ligi 10%) kirjandus. Kokku oli 2009. aastal repertuaaris 25 eri keele või piirkonna autorite tekste.

Möödunud aastal anti Eestis kokku 4731 etendust, neist 74% riigi või linna omandis olevates teatrites. Etendusi külastas aasta jooksul 873 802 inimest ehk 11% vähem kui 2008. aastal. Suurima külastatavusega teatrid olid eelmisel aastal Vanemuine (162 093 vaatajat),  Eesti Draamateater (99 225) ja Estonia (97 160). Piletitulu kahanes 2009. aastal võrreldes eelmisega lausa 18%. Sellegipoolest jõudis teater aasta jooksul 114 Eesti linna ja asulasse. Samuti anti 91 etendust väljaspool Eestit, kokku 19 riigis ja hinnanguliselt pea 15 000 vaatajale. Enim andsid välismaal etendusi Kanuti Gildi SAAL (37 etendust), Teater NO99 (9) ja stuudioteater Ilmarine (7).

Kultuuriministeeriumi sõnul on Eesti kultuuripoliitika eesmärgiks hoida teatrikülastuste koguarvu vähemalt 1,1 miljoni külastuse tasemel. Kõige lähemale jõuti sellele 2007. aastal, mil teatris käis 1 022 076 inimest. Samas pole teatristatistika kogumikku kaasatud kõik Eestis tegutsevad etendusasutused. Samuti on riigi sooviks, et keskmine piletihind ei oleks üle 1% riigi keskmisest palgast. 2009. aastal oli keskmine piletihind 132 krooni, keskmine palk 12 264 krooni.

Avaliku sektori – riigi ja kohalike omavalitsuste – toetus moodustas 2009. aastal ligi 69% teatrite tuludest. Võrreldes eelmise aastaga vähenes Kultuuriministeeriumi toetus teatritele veidi üle 10%, kohalike omavalitsuste toetus üle 56%. Viimane tuleb peamiselt Tallinna Linnateatri tegevustoetuse kärpe ning suure saali ehitamise seiskamise arvelt.

Põhjalikuma ülevaate Eesti 2009. aasta teatritegevusest leiab kogumikust “Eesti teatristatistika 2009”, kus andmed esitatud enam kui 40 tabelis. Kogumikku saab küsida Eesti Teatri Agentuurist (Väike-Karja 12 Tallinn) ning see on tänu Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toetusele kõigile tasuta.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga telefonil 628 23 30 või e-aadressil [email protected].

Tiia Sippol
teatriinfo toimetaja

Fotol stseen "Toatüdrukutest" (Rakvere Teater), mis oli 2009. aasta parima lavastuse auhinna nominent.