Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Ilmunud on “Etenduskunstide uurimismeetodite” e-õpik kõrgkoolidele

06.07.2022 12:43

Valminud "Etenduskunstide uurimismeetodite" e-õpik kõrgkoolidele: https://sisu.ut.ee/etenduskunstid. Autoriteks Anneli Saro, Riina Oruaas, Madli Pesti, Luule Epner ja Hedi-Liis Toome.

Mõiste "teater" kõrval on 21. sajandil ka Eestis kasutusele võetud laiem katustermin "etenduskunstid". Kui teatrina mõistetakse traditsiooniliselt sõna-, muusika- ja tantsuteatrit, siis etenduskunstid koondavad lisaks teatrile ka sellised nähtused nagu püstijalakomöödia, uus tsirkus, teatraliseeritud kontserdid, loengetendused jms. Etenduskunstid on seega kunstiliigid, kus kunstnikud kannavad teose ette kohal viibivale publikule. See õpik juhendab, kuidas teatrit ja teisi etenduskunste uurida, s.t milliseid teooriaid ja meetodeid selleks tavaliselt kasutatakse.

Metodoloogilisi juhendmaterjale etenduskunstide uurimiseks on eesti keeles väga vähe ja ka vastavat kompetentsi pole kõrgkoolides piisavalt. Etenduskunstide uurimismeetodite õpikut, mis sobib laiale sihtrühmale (alustades gümnasistist ja lõpetades magistrandiga või alustades näitlejast-tantsijast ja lõpetades teatriuurijaga), pole ka inglise ega saksa keeles. Suurem osa vastavaid õpikuid tutvustab küll erinevaid teooriad, kuid ei demonstreeri, kuidas omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises uurimistöös rakendada. Selles õpikus on välja töötatud originaalne metodoloogiline lähenemine, mis toetub autorite pikaaegsele pedagoogilisele kogemusele ja õppematerjali katsetamisele erinevate sihtrühmade seas.

See e-õpik on eelkõige käsiraamat, mis

  • tutvustab iga uurimissuuna mõjukamaid autoreid, teooriaid, termineid ja uurimismeetodeid,
  • annab juhiseid nende meetodite kasutamiseks,
  • esitab katkendeid töödest, kus neid meetodeid on kasutatud.

Teatrit ja etenduskunste õpetatakse Eestis neljas kõrgkoolis (Tartu Ülikoolis Tartus ja Viljandis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis) ning vastavalt akadeemilistele traditsioonidele kirjutavad kõik need üliõpilased ka ühe või mitu analüütilist kirjatööd (seminari-, lõpu- jm tööd). Õpiku peamise sihtrühmana pidasid autorid silmas just etenduskunste õppivaid üliõpilasi, kes peavad läbi viima erinevat tüüpi uurimusi. Kuna õpikus käsitletakse ka loomingut ja teoreetilist analüüsi ühendavat loovuurimuse distsipliini, siis saab sellele toetuda ka loomingulises töös.

Peatoimetaja Anneli Saro
Keeletoimetaja Mari Tuuling
Kujundus ja tehniline teostus: TÜ õppeosakonna elukestva õppe keskus