Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Hasartmängumaksu Nõukogule esitatavate aastaprojektide tähtaeg on 15. november

12.10.2017 09:51

Hasartmängumaksu Nõukogu on loodud Riigikogu poolt hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele.

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused jagunevad kahte gruppi - väikeprojetid ja aastaprojektid.

Väikeprojektide (taotletav summa kuni 6000 eur) taotlusi saab esitada igakuiselt, aastaprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6000 euro) võetakse vastu kord aastas.

Aastaprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 15. november.

* Kaas- ja/või omafinantseering peab suurprojektide puhul moodustamavähemalt 20% projekti maksumusest.

* Projekti halduskuludeks võib planeerida maksimaalselt 25% projekti maksumusest.

* Juhul kui suurprojekti taotlus rahuldatakse, ei toetata sama taotleja väikeprojekte, kuna aastategevuse planeerimine on organisatsiooni ülesanne.

* Toetuse eraldamine on võimalik juhul kui suurprojekti planeerides ei olnud esitatud lühiprojekti tegevust võimalik ette näha (näiteks osalemine EL erinevates algatustes) ja lühiprojekti tegevuskava erineb selgelt aastaprojektis näidatud tegevuskavast.

* Taotlused vaadatakse üle detsembris.

Täpsem informatsioon Hasartmängumaksu Nõukogu kohta on kättesaadav http://www.hmn.ee/