Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Fine5 Tantsuteater alustas Loov Euroopa projektiga “BET 45+ tantsukunstnikele”

26.01.2021 17:06

Fine5 Tantsuteatri juhtimisel algatatud projekt "BET 45+ tantsukunstnikele" valiti Loov Euroopa mitmeaastaste väiksemamahuliste kultuuriprojektide toetuse saajaks. 

Projekt ühendab professionaalseid tantsukunstnikke Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Norrast ja Suurbritanniast.  Selle tegevused toimuvad kolme aasta jooksul ja nende lõppeesmärgiks on koos lavastuse loomine, mida 2022/23 aastal mitmetes riikides ka näidatakse. Projekt pakub tantsukunstnikele uusi ideid, tegevusväljundeid ja koostööd riikide üleselt.

"BET" on lühend sõnadest Body, Experience, Time (Keha, Kogemus, Aeg), mis tähistavad erinevatest kultuurikeskkondadest pärit 45+ tantsukunstnike loomekogemusi, uurimisteemasid, aktuaalseid küsimusi ja ideid, mida ühiskonnas laiemalt jadaga ja millele vastuseid otsida. Kuna tantsukunst on paljudes riikides ennekõike noorte tegevusväljaks, soovivad selles projektis osalejad astuda dialoogi ühiskonnaga tantsu kui elukestva kunsti väärtustamisel ja vastavate arusaamade laiendamisel. 

Projekti tegevus algas 2021 jaanuaris loomeprojekti metoodika ja ideede väljatöötamisega zoom-keskkonnas.  Muutunud olud panevad tantsukunstnikud põnevasse situatsiooni ja esitavad rahvusvahelise koostöö organiseerimisele väljakutseid. Esimese töösessiooni tagasisides ilmnes kogenud tantsukunstnike töömeetodite mitmekesisus ja rikkus ning üllatav oli tõdeda, et füüsilised liikumispiirangud on osalejaid pigem vaimselt lähendanud ja muutnud tundlikumaks reaalse ja virtuaalse aja suhtes. 

Loov Euroopa projektikonkursil kandideerinud Euroopa riikide kultuuriinstitutsioone oli kokku 312 ideekavandiga ja neid hinnati 100–pallisel punktiskaalal erinevates kategooriates: hindamise aluseks olid projekti aktuaalsus, sisu ja kavandatavate ürituste kvaliteet, kommunikatsioonimehhanismid ja tulemusanalüüs ning partnerluse kvaliteet. Projekt "BET" saavutas 80 punkti maksimaalsest ja osutus üheks väljavalituks 93 seas.

Lisaks käivitunud rahvusvahelisele projektile jätkab Fine5 Tantsuteater aktiivselt ka etenduste andmist Eestis. Lavastusi "Mina olin siin" ja "FN" saab veebruaris näha nii Tallinna Vaba Lava suures saalis, Kadrioru Kunstimuuseumis kui ka Rakvere Linnavalitsuse valges saalis ja veebruaris esietendub Sakala 3 Teatrimajas Fine5-i uuslavastus "ARM".

Fine5 etendustegevusest: www.fine5.ee