Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Etenduskunstide valdkonna esindajad kogunesid arutama järgnevate aastate arengusuundi

09.10.2023 11:36

Reedel, 6. oktoobril 2023 kogunesid Tallinna Linnateatris Eesti Etendusasutuste Liidu eestvedamisel etenduskunstide valdkonna esindajad, et arutada järgnevate aastate strateegilisi arengusuundi ning leida toimivaid lahendusi valdkonna arengut pidurdavatele teguritele.

Arutelul olid rohkearvuliselt esindatud nii era- ja munitsipaalteatrid, riigi sihtasutusena tegutsevad etendusasutused, avalik-õiguslikud institutsioonid kui ka teatrikoolid, erialaorganisatsioonid ning kultuuriministeerium. Kogu päeva kestnud mõttevahetusel keskenduti loomingu, inimeste, ressursside, koostöö ja rahvusvahelistumise, ligipääsetavuse parandamise, haridustöö, vaimse tervise, keskkonna, kogukonna ning teatrimälu säilitamisega seonduvale teemaderingile. Ühiselt otsiti ka lahendusi vabakutseliste loovisikute muredele ning eelarve- ja tööturuprobleemidele. Jätkuvalt on üheks põhieesmärgiks panustada etendusasutuste riiklike rahastamispõhimõtete läbipaistvuse ja selguse suurendamisse.

EETEALi juhatuse esimehe Velvo Väli sõnul on Eesti etenduskunstide maastik väga mitmekesine nii oma vormilt kui sisult. "On oluline ja teeb heameelt, et terve valdkond suudab üheskoos analüüsida olevikku ja sõnastada tulevikku. Õppida teineteiselt häid praktikaid ja näha kitsaskohti."

Valdkonna esindajate kohtumised jätkuvad ning ühiste arutelude tulemusena sünnib uus Eesti etenduskunstide arengukava – strateegiline alusdokument, mis saab juhiseks nii valdkonnas tegutsejatele kui avalikule sektorile.

Pildil etenduskunstide valdkonna esindajate kohtumine 6. oktoobril 2023. Foto: Liina Unt