Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Etendusasutuste rahastamise määrus tehti lihtsamaks ja paindlikumaks

11.09.2023 15:00

11. septembril 2023 teatas Kultuuriministeerium, et saatis valdkonnale tagasisidestamiseks täiendatud etendusasutuste rahastamise määruse. Muudatused puudutavad eeskätt era- ja kohalike omavalitsuste teatreid, kelle rahastuskord läheb lihtsamaks ja paindlikumaks, kuid eesmärgiks jääb jätkuvalt rahastamise läbipaistvuse ja selguse suurendamine.

"Täpsustasime era- ja kohalike omavalitsuste teatrite rahastuskorda, tehes mitmeid muudatusi, mis olid teatripoliitiliselt põhjendatud ning mida soovis ka valdkond. Muu hulgas on tulevikus võimalik taotleda kolmeaastaseid rahastusotsuseid, mis tagab etenduskunstide valdkonnale olulise stabiilsuse. Muutsime ka era- ja kohalike omavalitsuste teatrite hindamismetoodikat selliselt, et see oleks lihtsam ja arusaadavam ning laiendasime valdkonna ekspertidest koosneva komisjoni kaalutlusõigust. Tulevikus saab tõenäoliselt toetust vähem era- ja munitsipaalteatreid, ent see-eest piisavamas mahus. Nii on toetust saavad teatrid elujõulisemad," ütles Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.  

Täpsustatud hindamismetoodikas on ühendatud senised lisategevuste, valdkondliku eristumise ja algupärandite kriteeriumid uueks kriteeriumiks – etendusasutuse senise tegevuse panus valdkonna mitmekesisusse. Selle puhul saab komisjon hinnata nii žanrilist kui ka sihtgrupilist panust ning teisi võimalikke viise, kuidas teater on valdkonna mitmekesisusse panustanud. Lisandub eelarve realistlikkuse hindamise kriteerium, mis sisaldab endas ka seaduses toodud mahupõhisuse arvestust. Toetuse saamise lävend tõuseb seniselt 70 punktilt 75 punktini 100st võimalikust.   

Lisaks otsustati loobuda protsessi alguses valdkonna poolt välja pakutud matemaatilisest (n-ö AITA-põhisest) töömahu arvutamise mudelist, kuna selle rakendamine ei täitnud ootust, et see teeb teatrid võrreldavaks ja tagab õiglase toetuste jagamise aluse.  

Era- ja KOV teatrite taotlusvooru maht on 4,57 miljonit eurot. 

Täpsustatud määrust koos seletuskirjaga saab lugeda eelnõude infosüsteemist.

Foto: Kultuuriministeerium