Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Espoo Linnateater otsib kunstilist juhti

01.03.2023 14:39

Espoo Linnateater – Soome rahvusvaheline teater (The International Theatre of Finland) otsib kunstilist juhti. Kandideerimine on avatud kuni 5. märtsini 2023.

Seoses praeguse kunstilise juhi ametiaja lõppemisega otsib Espoo Linnateater perioodiks 1. august 2024 kuni 31. juuli 2028 uut kunstilist juhti. Tähtajaline leping sisaldab pikendamisvõimalust järgmiseks kolmeks aastaks. Lepingu järgi algab repertuaari planeerimine ja töösse süvenemine juba varem.

Espoo Linnateatri kunstilise juhi ülesanne on hoida ja arendada teatri kõrget kunstilist taset vastavalt juhatuse kinnitatud strateegiale. Kandidaadilt oodatakse etenduskunstialast kogemust, kunstilist visiooni, keeleoskust, rahvusvahelise etenduskunstide valdkonna tundmist ning suutlikkust luua koostöövõrgustikke Soome ühiskonnas.

Ülesandega edukaks toimetulekuks on tarvis oskust kunstilist tegevust pikaajaliselt ja jätkusuutlikult organiseerida, delegeerida ja juhtida. Lisaks peaks kandidaadil olema oskus kureerida programmi ja mõista kunstilisi protsesse, samuti head juhtimis- ja suhtlusoskused. Kunstiline juht annab aru tegevjuhile.

Espoo Linnateatri kunstilise juhi põhiülesanded:

  • vastutab koos tegevjuhiga teatri strateegia väljatöötamise ja elluviimise eest,
  • vastutab teatri repertuaari planeerimise ja kunstilise suuna eest ning arendab kunstilist taset,
  • valib teatri produktsiooni, leiab elluviijad ning juhib nende tegevust,
  • jälgib valdkonna arengut ja etenduskunstides pakutavat nii Soomes kui ka rahvusvaheliselt.

Kandideerimiseks palutakse vabas vormis avaldus (koos elulookirjelduse ja palgasooviga) ning soovi korral maksimaalselt 3-minutiline video, kus kandidaat räägib endast ja oma unistuste repertuaarist, aadressile rekry@espoonteatteri.fi hiljemalt 5. märtsiks 2023.

Rohkem infot saab Espoo Linnateatri kodulehelt või teatri finants- ja administratiivjuhilt Matilda von Weissenbergilt (+358-509115988, matilda.vonweissenberg@espoonteatteri.fi).

Foto: Espoo Linnateater