Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Esitletakse kollektiivse monograafia “Eesti sõnateater 1965-1985” I köidet

12.02.2015 11:36

Teisipäeval, 17. veebruaril kell 15.30 esitletakse Eesti Teatriliidus uut trükist. Valminud on kollektiivse monograafia "Eesti sõnateater 1965-1985" I köide "Teatriprotsess: taustad, ilmingud, peegeldused. Lavastajaportreed". Esitlusel vestlevad teatriloo ja valminud raamatu teemadel Lea Tormis ja Piret Kruuspere. Teose peatoimetaja ning pilditoimetaja on Piret Kruuspere, toimetuskolleegiumi kuulusid Lea Tormis, Luule Epner, Eva-Liisa Linder ja Mari Tuuling, kujundas Mari Kaljuste. Väljaandjateks on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool, Eesti Teatriliit ning Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

"Eesti sõnateater 1965-1985" jätkab Eesti kutselise sõnateatri ajaloo uurimuste sarja. Selle varasemateks väljaanneteks on Lea Tormise "Eesti teater 1920-1940. Sõnalavastus" (Tallinn 1978) ja Karin Kase "Eesti nõukogude teater 1940-1965. Sõnalavastus" (Tallinn 1987). "Eesti sõnateater 1965-1985" koondab I ja II köites kokku 17 kaasautori käsitlusi, seega iseloomustab teost kirjutajate mitmehäälsus. Teose üldine rõhuasetus lasub teatri ja ühiskonna, teatri ja rahvusliku kogukonna vastastikustel suhetel. Nõukogude perioodi ja toonase kultuuri käsitlemisel on eesmärgiks peetud eeskätt ajaloolise mälu (re)konstrueerimist. 
Samuti on siia koondatud 17 lavastaja loomingulised portreed. Illustratsioonidena on teosesse valitud üle 320 foto. I köite autorkonda kuuluvad Luule Epner, Madis Kolk, Piret Kruuspere, Monika Larini, Reet Neimar, Kiti Põld, Kaidi Roots, Jaak Rähesoo, Anneli Saro, Ülo Tonts, Lea Tormis, Lilian Vellerand ja Jaak Viller.

Monograafia tulevases II köites, kus kaasautoritena lisanduvad veel Eteri Kekelidze, Kristel Pappel, Pille-Riin Purje ja Leida Talts, vaadeldakse põhjalikult üheksa sõnateatri (Eesti Draamateatri, Vanemuise draamatrupi, Noorsooteatri, Pärnu teatri, Ugala teatri, Rakvere teatri, Vanalinnastuudio, Nukuteatri ja Vene Draamateatri) loomingulist tegevust. Lisaks ilmuvad seal ülevaated nn sidusteatriliikidest (ooper-operett-muusikal, tantsuteater), eesti teatrist paguluses, raadio- ja teleteatrist ning näitlejaloomingu arengust.  

Raamatu ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, EV Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Teos on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.  

Lisainfo:
Marion Leppik
Eesti Teatriliit
Tel. 6464 512, 56 232 866