Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti Nuku- ja Noorsooteater otsib kunstilist juhti

25.01.2011 12:01

Eesti Nuku- ja Noorsooteater kuulutab välja konkursi kunstilise juhi ametikohale. Sobiv kandidaat asuks tööle Eesti ühes ainulaadsemas organisatsioonis, mis ühendab endas nii teatrit, muuseumi kui ka nukukunstialast teaduskeskust. Uus kunstiline juht hakkab kujundama Eesti ainukese professionaalse laste- ja noorteteatri nägu järgnevatel aastatel.
Möödunud aastal andis Eesti Nuku- ja Noorsooteater ligi 600 etendust, esietendus 6 uuslavastust ja teatril oli üle 100 000 külastaja. Teatris töötab ühtekokku üle 80 inimese. Läbi aegade on Nuku- ja Noorsooteatri kunstilised juhid olnud Ferdinand Veike (1952–1980), Rein  Agur (1981–1992), Ülo Vihma (1992), Eero Spriit (1993–1997), Allan Kress (1997–1999), Evald Hermaküla (1999–2000), Andres Dvinjaninov (2000–2006).  

Kunstilise juhi ülesandeks on teatri loomingulise tegevuse koordineerimine ja kavandamine, teatri repertuaariplaani koostamine ning loomenõukogule läbivaatamiseks esitamine. Kunstiline juht
·  planeerib loomingulise koosseisu rakendatust ja arengut;
·  seab teatri loomingulised eesmärgid ja vastutab nende täitmise eest;
·  juhib loomenõukogu tööd.
Etendusasutuse seaduse § 5 järgi otsustab direktor kunstilise juhi ettepanekul teatri loomingulise tegevusega seotud küsimusi.

Kandideerijalt eeldame:
·  humanitaaralast haridust, laia silmaringi ja ideederohkust;
·  orienteerumist teatrimaastikul ja kultuurielus ning (näite-)kirjanduse head tundmist;
·  meeskonnatöö ja protsesside juhtimise oskust ning enesekehtestamisvõimet;
·  väga head suhtlemisoskust;
·  väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust riigikeeles ja lisaks mõnes võõrkeeles;
·  algatus- ja analüüsivõimet;
·  varasemat teatritöökogemust.

Omalt poolt pakume:
·  vähemalt kaheaastast lepingut töökas ja ühtehoidvas kollektiivis;
·  sõbralikke ja rõõmsameelseid kolleege;
·  väärilist palka;
·  võimalust ennast teostada.

Ametikohale kandideerijal palume esitada hiljemalt 28. veebruariks 2011:
·  avaldus konkursil osalemiseks ja CV;
·  haridust tõendava dokumendi koopia;
·  kirjalik visioon Nuku- ja Noorsooteatri arengust 2011–2015;
·  II vooru pääsejad esitavad allpool märgitud tähtajaks:
·         Nukuteatri 60. juubelihooaja tähistamise kava;
·         uuslavastuste kava hooajaks 2011–2012 (lisaks lavastuse nimetusele märkida juurde võimalikud lavastajad, kunstnikud jms). Kavas peaks arvestama Nuku- ja Noorsooteatri olemasoleva trupi ja uuest  hooajast liituva 6 noore nukunäitlejaga.

Avaldus konkursil osalemiseks koos lisadega saata postiga aadressile Lai tn 1 10133 TALLINN märksõnaga KONKURSS.
Kui konkursile ei laeku nõuetele vastavaid kandidaate, on teatril õigus konkurss ebaõnnestunuks kuulutada ja lepingut mitte sõlmida.

Teise vooru edasipääsenuid teavitatakse teatri poolt hiljemalt 18. märtsiks (mitte-edasipääsejaid ei teavitata).
·  Teise vooru ülesannete täitmise tähtaeg on 15. aprill.
·  Teise vooru lõpptulemustest teavitatakse kandidaate teatri poolt hiljemalt 29. aprilliks ning konkursi võitjale tehakse ettepanek töölepingu sõlmimiseks.
·  Tööle asumise aeg augustis 2011.
·  Teater kajastab vajadusel konkursi infot oma koduleheküljel kandideerijate ja edasipääsenute nimesid avalikustamata. Konkursi tulemused ja uus kunstiline juht avalikustatakse pärast lepingu sõlmimist.

Täpsem info aadressil info@nuku.ee.

NUKU
Lai 1, 10133 Tallinn, Estonia
www.nuku.ee