Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler

06.11.2019 11:42

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kunstide asekantsler juhib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist etenduskunstide, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, loomemajanduse, arhitektuuri- ja disaini-, audiovisuaal- ja meedia- ning muusikavaldkonnas.

Asekantsleri lähiaastate olulisemad väljakutsed on strateegiadokumentide, sealhulgas Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamise eestvedamine, osalemine ja elluviimine ning EL struktuuritoetuste 2021-2027 perioodi ettevalmistamine oma vastutusvaldkonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistatakse kandidaati, kellel on:
1. kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal ning praktiline töökogemus kultuurivaldkonnas;
2. strateegilise planeerimise kogemus;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

Ametikohale asumise aeg on 2020. a kevadel. 
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palutakse esitada: 
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal "Asekantsler kunstide valdkonna eestvedajana ja poliitikakujundajana. Võimalused ja väljakutsed". Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palutakse esitada hiljemalt 9.12.2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "KULTUURIMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil [email protected].

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).