Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Algas Kultuuriministeeriumi küsitlusuuring loometöö tasustamisest

01.11.2022 18:36

Kultuuriministeerium on algatanud uuringu „Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalkade mõju hindamine“ ning kultuuritöötajad on 2022. aasta novembri jooksul selle raames oodatud küsimustikule vastama siin.

Uuringu raames hinnatakse kunstniku- ja kirjanikupalga meetme mõju, analüüsitakse, kuidas on professionaalne loometöö eri kultuurivaldkondades tasustatud, millised võiksid tulevikus olla loometöö rahastamise aluspõhimõtted ja millised on kunstniku- ja kirjanikupalga saajate arvu suurendamise vajadused ja võimalused ning loomepalga laiendamise vajadused teistele loomealadele.

Uuringu fookuses on loomevaldkonnad: arhitektuur, disain, etenduskunstid, film, helikunst, kirjandus, kunst. Loometöö all peetakse silmas avalikkusele suunatud professionaalset tegevust kultuurivaldkonnas, mille tulemuseks on teos, millele kehtib autorikaitse, ning loovisikuks arvatakse isikuid, kellel sellele teosele tekivad autoriõigused (või kelle loometöö tulemusel vastavad õigused tekivad nende tööandjal). 

Uuring on oluliseks sisendiks kultuuripoliitika kujundamisesse, milleks täna puuduvad piisava täpsusega andmed. Uuringu raames toimub ühelt poolt registriandmete analüüs, mis võimaldab saada objektiivset ülevaadet loovisikute sissetuleku allikate kohta ja vastuseid uurimisküsimustele, mis on seotud loometöö tasustamisega Eestis. 

Teisalt toimub uuringu raames ka küsitlusuuring, et saada täiendavat informatsiooni loometöö tasustamisest ning hinnanguid ja arvamusi loometöö tasustamise kohta. Küsitluse sihtrühma kuuluvad kultuurivaldkonnas tegutsevad ja oma tegevuses avalikkusele suunatud loomevaldkonna professionaalid, sh kõigi loomealade loovisikud (loometöötajad) ja vabakutselised loovisikud. Küsitlus toimub veebi teel 2022. aasta novembris ja selle viib läbi Civitta Eesti AS. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.