Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Algas kandidaatide esitamine Kultuurkapitali sihtkapitalidesse

15.08.2023 12:16

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kandidaatide esitamise kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, arhitektuuri, näitekunsti, helikunsti, audiovisuaalse kunsti, kehakultuuri ja spordi ning rahvakultuuri sihtkapitalide nõukogude koosseisudesse perioodiks 2023-2025.

Sihtkapitali nõukogu ülesanne on igale valdkonnale eraldatud raha jaotamine ning liikmete töö on tasustatud. Esitatud kandidaatide seast teeb valiku kultuuriminister.

Sihtkapitalide nõukogudesse saavad kandidaate esitada kultuuri- ja spordivaldkonna ühendused, sh erialaorganisatsioonid ja -liidud ning neis valdkondades tegutsevad asutused ja ühingud.

Kultuurkapitali seaduse järgi kuulub igasse sihtkapitali seitse oma loomevaldkonnas tegutsevat inimest. Sihtkapitali liikmed esitavad endi seast ühe esindaja Kultuurkapitali nõukokku. Nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste suurprojektide rahastamise, Kultuurkapitali aastaeelarve ning tulevikusuundade üle ja jaotab kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad vastavalt Riigikogus kinnitatud pingereale.

Kandidaadilt oodatakse kultuuri- või spordielu head tundmist, erapooletut suhtumist otsuste tegemisel ning head meeskonnatöö oskust.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi nime, kontaktandmeid, lühitutvustust ja CV-d;
  • kandidaadi allkirjastatud nõusolekut;
  • kandidaadi esitaja kontaktandmeid.

Kandidaatide esitamise viimane päev on 25. september 2023. Ettepanekud palutakse esitada veebivormil.

Lisateavet jagab Karoliine Lausing (tel 512 0295 või 699 9150).

Uute sihtkapitalide koosseisud avalikustatakse hiljemalt novembri alguses Eesti Kultuurkapitali kodulehel