Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Erinevalt varasematest aastatest ei ilmu enam Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantavat aastakogumikku “Eesti teatristatistika”, vaid alates 2012. aasta andmetest on Eesti teatrite statistilised näitajad kogutud andmebaasi.

Varasema kaheksa teatristatistika kogumiku ja olemasoleva statistikabaasi koondaja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks kultuuriministeerium ja Eesti teatrid. Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast. Andmebaasi on kaasatud 41 etendusasutust: 1 avalik-õiguslik teater, 3 riigiteatrit, 5 riigi osalusega sihtasutust, 3 munitsipaalteatrit ning 27 erateatrit ja 2 tantsuagentuuri. Statistikasse kaasatud teatritest 23 said 2012. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest tegevustoetust. 

Statistiliste andmetega saab tutvuda aadressil: statistika.teater.ee.

Eesti teatrist rääkides keskendutakse eelkõige publikunumbrile, mis 2007. aastal ületas esmakordselt taasiseseisvumise järel ühe miljoni piiri. Masu-aastad tegid siin oma korrektuurid ning 2009. aastaks oli külastuste arv langenud 873 800-ni. 2010. aastal tõusis külastuste koguarv 3%. Toona ei olnud põhjust arvata, et  2007. aasta tase veel lähiajal ületatakse, kuivõrd kasv oli tulnud mõne üksiku muusikali- ja lastelavastuse edust. 2011. aasta andmete põhjal võis rõõmustada, et miljoni piir on taas ületatud.

2012. aastal oli neljakümne ühe etendusasutuse külastuste koondnumbriks 1 142 918. Suurima külastatavusega teatrid olid jätkuvalt Vanemuine (187 415 vaatajat), Estonia (158 396) ja erinevalt varasemast tõusis külastuste alusel kolmandaks Eesti Nuku- ja Noorsooteater (115 647) Eesti Draamateatri ees (106 934).

Möödunud aastal anti Eestis kokku 5 678 etendust, neist 66% riigi või linna omandis olevates teatrites. Riigiteatrid andsid 325 etendust enam ning kogusid ka 98 435 külastust rohkem kui 2011. aastal. Rohkem etendusi ja vaatajaid said ka erateatrid – kokku 341 etendust ja 36 178 külastust rohkem kui 2011. aastal. Aasta jooksul jõudis teater 133 Eesti linna ja asulasse.

Väljaspool Eestit anti 50 lavastusega 187 etendust, kokku 28s riigis ja hinnanguliselt 66 127 vaatajale. Enim andsid välismaal etendusi Teater NO99 (36 etendust), R.A.A.A.M. (31), Kanuti Gildi SAAL (20), Eesti Nuku- ja Noorsoosteater (18), Estonia (16) ning VAT Teater (12). Kõige rohkem etendusi anti Saksamaal – 3 teatrit andsid 23 etendust (6 231 vaatajale), kuid enim vaatajaid oli Hiinas – kahe lavastusega (NUKU „Jussikese seitse sõpra“ ja Estonia „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“) antud 16 etendusel kokku 19 014 vaatajat. Ühe etenduse kohta enim vaatajaid kogus Estonia Türgis – „Rigoletto“ ühel etendusel oli 5000 vaatajat. Eesti teatrid jõudsid üksikute etendustega ka Nepali, Indiasse, Iraani, Kasahstani ja Makedooniasse, aga ka Taani ja Poolasse. Võrdselt 8 teatrit käisid nii Venemaal kui Soomes, 4 USAs, 3 Saksamaal.

Kõrvuti külastuste arvuga käsitleb Teatri Agentuuri statistikabaas teatriaastat lavastusliikidest, žanritest, sihtgruppidest ja teatri omandivormist lähtudes, samuti on ära toodud põhjalik teatrite tulude-kulude statistika. Majandusnäitajate statistikas on tulud ja kulud kajastatud tekkepõhiselt. Avaliku sektori toetuse protsent on teatrite tuludest 52,55, seejuures peab märkima, et toetuste protsendi hulka ei ole arvestatud ühekordset eraldist CO2 kvoodi müügist saadud vahenditest, mis läks teatrite remondiks, lavatehnika uuendamiseks ja busside ostmiseks.

Endiselt on Eesti teatrite repertuaaris kõige enam sõnalavastusi – 65% kogu repertuaarist (60% aasta uuslavastustest) ning 59% aasta publikust. Kõige menukamad olid ettearvatavalt komöödiad täiskasvanutele. Muusikalavastusega (42) antud etenduste osa oli kõigest 7%, kuid nendega saadi 19% vaatajate koguarvust. Selles edus on oluline osa muusikalidel – 13 lavastuse publik oli 11,7% aasta teatrikülastustest.
Jätkuvalt on igal aastal suur nüüdistantsu uuslavastustuste arv, kuid nende külastajad moodustavad tantsulavastuste vaatajatest vaid 18%, ülejäänud on nii täiskasvanutele kui ka noortele mõeldud klassikalise balleti publik.
Paarikümnest enimvaadatud lavastustest pooled on lastele. Koguni 22 teatri repertuaaris on lastelavastused. Väikelastele mõeldud uuslavastusi oli seitsmel teatril. Varasemast enam oli uusalvastusi teismelistele – 12.

2012. aastal toimus teatrite korraldamisel Eestis 12 etenduskunstide festivali, kus anti 573 etendust 24 548 vaatajale. Pea kõik festivalid oli rahvusvahelised, esinejaid oli Lätist kuni Ladina-Ameerikani.

Etendustegevusele lisaks oli aktiivne ka teatrite kontserttegevus, toimusid näidendite ettelugemised, loengusarjad, aktsioonid, ürituste sarjad, galaõhtud, ballid, kohtumised etenduskunstnike ja autoritega, samuti tutvustati teatrit erinevate programmide ja sarjadega nooremale vaatajaskonnale. Aasta jooksul toimus teatrite korraldamisel üle 600 sündmuse ligi 100 000 osalejale, mis ei ole kaasa arvatud etendustegevuse koondnumbritesse.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga
telefonil  või e-aadressil [email protected]
Tiia Sippol
teatriinfo toimetaja

Varasemate aastate tasuta trükiväljaanded (2004–2011) on saadaval Eesti Teatri Agentuuris.