Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti Autorite Ühing

Aadress:
Lille 13, 10614 Tallinn
E-mail:
Koduleht:
lavastus-pic

Eesti Autorite Ühing (EAÜ) on kollektiivse esindamise organisatsioon, mis on asutatud 8. oktoobril 1991. aastal selleks, et esindada ühingu liikmeid ja nende nimel tegutseda et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Lisaks liikmetele on EAÜ-l õigus esindada ka teiste riikide autoreid ja kirjastajaid neid esindavate organisatsioonidega sõlmitud lepingute alusel. EAÜ on sõlminud lepingud enamuse välisühingutega. EAÜ jagab oma toetusprogrammi vahendusel ka rahalist tuge loovprojektidega seotud kulude katmiseks.

EAÜ esindab vastavalt lepingutele näiteks muusikateoste autorite ja -kirjastajate õigusi ning koostöös Eesti Audiovisuaalautorite Liiduga (EAAL) audiovisuaalsete teoste autorite varalisi õigusi juhul, kui nad on sõlminud EAAL-iga kas liikme- või kliendilepingu (režissöör, stsenarist/dialoogi autor, operaator, kunstnik jt).

EAÜ ei vahenda muusikateatri teoste (nt ooperite, operetide, muusikalide, balletide jt) lavastamisõigusi, küll aga on õigustatud andma kasutuslubasid eelpoolnimetatud teoste katkendite kasutamiseks või kontsertettekanneteks.

NB! lisaks autoriõigustele (mis kehtivad ka töötlustele) kaasnevad teostega ka muud õigused, mida EAÜ ei esinda. Kui lavastuses kasutatakse olemasolevaid fonogramme, siis fonogrammitootja ja -esitaja õigused tuleb etendajal hankida vastavate õiguste omajate käest. Fonogrammide kasutamisel (avalikul esitamisel) peab muusika kasutaja sõlmima kaks lepingut – ühe Eesti Esitajate Liidu (EEL) või Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga (EFÜ) ja teise Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ).