Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti teatristatistika 2010

02.09.2011 18:04

Teatristatistika on jõudnud oma seitsmenda kogumikuni. Statistika väljaandja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks Kultuuriministeerium ja Eesti teatrid.

“Eesti teatristatistika 2010” hõlmab ühtede kaante vahel teatritegevuse erinevaid tahke, koosnedes kolmest alajaotusest: repertuaaristatistika, etendustegevuse ja külastatavuse statistika ning majandusstatistika. Statistilised andmed on kogutud kalendriaasta, mitte teatritegevusele tavapärase teatrihooaja lõikes. Trükise alguses on eraldi välja toodud lühiülevaated teatrite kaupa. Käesolevas väljaandes osaleb 29 etendusasutust, lisandunud on NoTaFe (MTÜ evestuudio) ja Tallinna Tantsuteater. Tabelites on teatrite järjekorra aluseks etendusasutuse liik omandivormi järgi ning püsitrupi ja kodusaali olemasolu.

Kogumiku lisades on ära toodud teatrite uuslavastuste ja kogu 2010. aasta repertuaari koondnimekiri, toimunud festivalid ja suvehooaja lavastused ning Eesti Harrastusteatrite Liidu esimehe Kristiina Oomeri koostatud koondülevaade harrastusteatrite tegevusest 2010. aastal.
Käesoleva statistikatrükise teevad eriliseks mitu asjaolu. Esmalt on seekord tegemist trükisega, mis vaatab analüüsivate artiklitega tagasi aastatele 2004–2010, mil teatrite statistikat on korrapäraselt kogutud ja eraldi trükisena välja antud, ning teiseks on tegemist viimase statiskatrükisega, kus rahanumbreid kajastatakse Eesti kroonides.

Seitset aastat kokkuvõtvale trükisele eelnes 17. mail 2011 Tallinna Linnateatris kohtumine “teater I seitse”. Eesti Teatri Agentuur korraldab näitekunsti sihtkapitali toel juba neljandat aastat jagatud mõtete sarja “teater I ...”, millest seni on toimunud kuus kohtumist. Seitsmenda kohtumise eesmärgiks oli laiendada teatritegevust kajastava statistika tausta, tuua teemasse valdkonnaväliseid teadmisi ning süvendada teatriajaloo- ja teatriuurimist, mis põhineks arvudel ja mille traditsioon on veel tagasihoidlik. Kohtumisel peetud ettekanded vormistati artikliteks, mille autoriteks on Madis Kolk, Anneli Saro, Kaarel Oja, Triinu Aron, Ott Karulin ja Elo Parveots.

Väljaandja: Eesti Teatri Agentuur, 2011.